barra top2

Arxius i Desenvolupament

III Jornades d'Arxivers sense Fronteres

Arxiu Regional de la Comunitat de Madrid, 25 i 26 de febrer de 2005

 

El primer trimestre de l'any 2005 es van celebrar a Madrid les III Jornades d'Arxivers Sense Fronteres, amb el títol "Arxius i Desenvolupament". L'objectiu d’aquestes jornades era analitzar la importància que té l'arxiu, com a institució pública, en la configuració d'un estat de dret, posant de manifest en quina mesura l'existència d'arxius és essencial per a construir l'entramat necessari per a un desenvolupament sostenible en els països del tercer món. Preteníem apropar-nos a les diverses iniciatives portades a terme per organismes internacionals, per nacions concretes o per organitzacions no governamentals, com la nostra, per impulsar el desenvolupament dels arxius públics en diversos països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, amb la pretensió de valorar-les críticament. També, es va dedicar una sessió a l'estudi dels arxius produïts per les institucions internacionals d'ajuda al desenvolupament, fonamentalment el Banc Mundial i Fons Monetari Internacional.

 
En paral·lel a les Jornades es celebrà una conferència internacional sobre el tema "Israel i Palestina: arxius per a la convivència", que pretenia abordar, a partir de la presentació de les fonts documentals que en uns arxius i altres testimonien una història comuna, i des de la perspectiva de la diferent memòria històrica de cadascun dels dos pobles, la possibilitat d’un futur de convivència pacífica.

 

+ info

Trobaràs més informació sobre la jornada en el Butlletí núm 10-11 d'AsF

 
donatiu green cat
 

Els Projectes d'AsF


 

Icon facebook