barra top2

Arxius, identitat i exili

VI Jornades d'Arxivers sense Fronteres 
Museu Marítim de Barcelona, 16 i 17 de novembre de 2012 

 


Aquestes VI Jornades d'AsF varen tractar la relació entre Arxius, Identitat i Exili, aspectes tots ells directament relacionats amb la tasca que ASF realitza en diversos projectes arreu del món.  

Les jornades es varen iniciar amb una visió àmplia dels arxius relacionats amb identitats allunyades de la nostra realitat com, per exemple, l'Arxiu Nacional del Poble Sahrauí, per poder arribar a l'exili català i la importància dels arxius en el manteniment de la nostra identitat i la seva projecció cultural al món, a través del projecte de suport als arxius dels Casals Catalans de Mèxic i Cuba per part d’AsF. També es va donar a conéixer el paper de l'administració respecte d’aquest interès per la preservació de la memòria, a través de la tasca del Memorial Democràtic i l'Arxiu Nacional de Catalunya, així com l’activitat d’entitats específicament dedicades a aquest àmbit, com la Asociación Archivo, Guerra y Exilio.

En el context actual d'un món globalitzat i en xarxa, ens vàrem voler apropar a algunes realitats d’entre tantes identitats que configuren l’època en què vivim i que es troben minoritzades per conflictes polítics o que tenen dificultats per manifestar-se i per viure amb plena llibertat.

El programa estava dirigit especialment a gestors d’organitzacions no governamentals, cooperants, arxivers, historiadors, estudiants i, en general, persones que tinguessin interès o realitzessin activitats relacionades amb la cooperació internacional o vinculades a l’àmbit de la gestió del patrimoni documental. 

 

 
donatiu green cat
 

Els Projectes d'AsF


 

Icon facebook