barra top2

[1997-2001] Organització del arxius dels municipis de Baney, Luba, Malabo, Rebola i Riaba

[Any inici] 1997  [Any final] 2001

[País]  Guinea Equatorial

[Ciutats]  Baney, Luba, Malabo, Rebola i Riaba
 
[Entitats finançadores]

• Ajuntament de Barcelona

[Entitats col.laboradores]

• Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
• Centro Cultural Hispano Guineano de Malabo (Guinea Equatorial)
• Oficina de la Comissió de la Unió Europea de Guinea Equatorial
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

[Resum del projecte]

En aquest sentit, es va fer un curs de formació bàsica en arxivística que es va oferir a tots els responsables dels arxius dels municipis de Malabo, Baney, Luba, Rebola i Riaba, en el qual es van combinar les explicacions teòriques amb la pràctica en cadascun d’aquests arxius. També se’ls va ensenyar a informatitzar els inventaris de la documentació per tal de poder consultar la informació d’una manera més ràpida i, alhora, a començar a emprar nova tecnologia per a la gestió dels arxius.

 

Icon facebook