barra top2

[2006] Organització de la documentació de l'exili català: els arxius dels casals catalans. Prospecció.

[Any inici] 2006  [Any final] 2006

[País]  Mèxic, Cuba, Uruguai i Argentina

[Ciutats]  Mèxic D.F, L'Havana, Montevideo, Buenos Aires i Rosario

[Entitats finançadores]

• Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya

[Entitats col.laboradores]

• Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya
• Casal de Catalunya de Buenos Aires (Argentina)
• Centre Català de Rosario (Argentina)
• Casal Català de Montevideo (Uruguai)
• Orfeó Català de Mèxic (Mèxic)
• Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de Catalunya de l’Havana (Cuba)

[Resum del projecte]

Es tracta d'un projecte d'ampli abast que té dos objectius bàsics: establir un estat de la qüestió quant a la documentació dels catalans a l'exili arreu del món en referència al seu estat de conservació, i dotar als diferents Casals Catalans d'unes eines de treball comunes per a l'organització dels seus fons. El 2006 es va realitzar una prospecció en els Casals Catalans de les ciutats de Rosario i Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguai), L'Havana (Cuba) i Mèxic DF (Mèxic), que va donar lloc a un informe de situació que ha servit de base per planificar actuacions posteriors.

Icon facebook