barra top2

[2008] Seminari taller Introducció a la gestió dels documents electrònics a Lima

[Any inici] 2008 [Any final] 2008

[País]  Perú

[Ciutat]  Lima

[Entitats finançadores]

• Subdirección General de Archivos Estatales, Ministerio de Cultura de España

[Entitats col.laboradores]

• Arxivers sense Fronteres - Perú
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)

[Resum del projecte]

Atenent la necessitat de formació continuada dels arxivers, i molt especialment en relació amb les noves tècniques de gestió dels documents electrònics, s'ha impartit un seminari taller als arxivers d'AsF-Perú. L'objectiu ha estat introduir els coneixements i la implementació de la metodologia del Sistema de Gestió Documental Electrònic (SGDE) a les administracions públiques i privades, partint de les normes internacionals, entre altres les ISO 15489 i també les MoReq. Així mateix, s'han mostrat diverses experiències d'aplicació d'aquesta metodologia, com és el cas de la seva aplicació als arxius de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquesta experiència, els assistents al curs han pogut veure quins són els elements bàsics d'un SGDE, l'estructuració de la informació, les metadades, la seguretat i tot el procés de gestió a partir del cicle de vida dels documents. 

 
donatiu green cat
 

Els Projectes d'AsF


 

Icon facebook