barra top2

[2007-en curs] Projecte de col.laboració amb l’Arxiu Nacional del Poble Sahrauí

[Any inici] 2007  [Any final] En curs

[País]  República Àrab Sahrauí Democràtica, Algèria

[Ciutat]  Tinduf

[Entitats finançadores]

• Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España
• Ajuntament de Torredembarra

[Entitats col.laboradores]

• Arxiu Nacional de la República Àrab Sahrauí Democràtica (Algèria)

[Resum del projecte]

En resposta a una sol.licitud dels responsables de l’Arxiu Nacional de la República Àrab Sahrauí Democràtica a Arxivers sense Fronteres es dugué a terme un estudi de prospecció dels fons documentals per tal de detectar i prioritzar les necessitats dels sahrauís quant a l’organització del seu Arxiu Nacional, situat en els campaments de Tinduf (Algèria).

Com a resultat de l’estudi es va detectar la necessitat de donar una formació bàsica en arxivística al personal responsable de l’arxiu per tal de dotar-los d’una metodologia de treball, d’acord amb la doctrina arxivística internacional, que els permetés gestionar els seus fons documentals. En aquest marc, diversos cooperants es van desplaçar als campaments sahrauís de Tinduf (Algèria) l’any 2007 per iniciar la formació en arxivística. Així mateix, el 2009 els arxivers de l’Arxiu Nacional Sahrauí es van desplaçar a diversos centres arxivístics de l’Estat espanyol per tal de conèixer l’organització i el funcionament d’aquests centres d’arxiu. Entre els objectius d’aquest projecte destaca el de condicionar l’edifici i les infraestructures de l’Arxiu per tal de millorar-ne les condicions de custòdia i de conservació de la documentació i també s’està estudiant la manera de poder remunerar als treballadors d’aquest arxiu.

El mes de març de 2008 es va poder comprar un cotxe 4x4 per tal de facilitar les tasques arxivístiques en els campaments; d’aquesta manera es facilitaran les transferències de documentació entre les wilayas i l’Arxiu Nacional Sahrauí, i els desplaçaments entre tots els campaments de refugiats sahrauís.

Icon facebook