barra top2

empreses cat

11. empreses solidariesLes organitzacions privades (empreses, fundacions, col·legis professionals, entitats, etc.) poden contribuir a la tasca d’AsF de garantir la protecció de la memòria històrica dels pobles mitjançant la conservació, la correcta gestió i l’accés públic als arxius, col·laborant de diverses maneres.

Aquestes aportacions els hi ofereixen la possibilitat d’acomplir amb la seva responsabilitat social corporativa i retornar a la societat una part dels beneficis que han aconseguit amb la seva activitat econòmica, contribuint així al bé comú, però alhora aporta beneficis addicionals a les empreses com una publicitat extra de les seves activitats, molt enfocada als seus clients potencials, i una imatge corporativa associada a projectes solidaris i de cooperació internacional.

  • Finançant un projecte
  • Patrocinant una activitat
  • Cedint béns o serveis

AsF duu a terme projectes de cooperació en diversos arxius d’arreu del món de gran valor històric i social que actualment no reuneixen les condicions adequades i que estan en risc de desaparèixer. Aquests projectes són la nostra raó de ser però necessitem l’ajut d’aportacions externes per tirar-los endavant. Les organitzacions poden contribuir finançant part d’aquests projectes.

AsF organitza al llarg de l’any activitats concretes de sensibilització envers el patrimoni documental i dels projectes de cooperació que estan en marxa. Les organitzacions poden fer un patrocini d’una activitat i AsF donarà a conèixer aquesta col·laboració a través de les múltiples plataformes de difusió (Web, Facebook, Twitter, cartells, llibres, Butlletí, etc.) on el logotip de l’organització que hi participa sempre tindrà un lloc preferent.

Les organitzacions poden col·laborar amb nosaltres cedint-nos béns i serveis. D’aquesta manera AsF pot reduir despeses i destinar més recursos als projectes de cooperació i a les activitats de sensibilització.

 
donatiu green cat
 

Els Projectes d'AsF


 

Icon facebook