barra top2

objectius cat

Protegir, organitzar i difondre el patrimoni documental en perill d’extinció o dany irreversible, mitjançant el disseny, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de projectes.

Conscienciar a la societat de la importància de la conservació i ús dels arxius per garantir el respecte als seus drets, control de les administracions, suport als investigadors, així com fonament per al desenvolupament econòmic, social, científic, tecnològic i el foment de la cultura, la recuperació de la memòria i les identitats nacionals.

Donar suport a projectes de recuperació, organització i divulgació de la funció arxivística d’acord amb les polítiques arxivístiques de cada país, tenint en compte tots els suports documentals.ls seus drets, control de les administracions, suport als investigadors, així com fonament per al desenvolupament econòmic, social, científic, tecnològic i cultural, la recuperació de la memòria i les identitats nacionals.

Promoure la cultura arxivística mitjançant la formació tècnica en arxius, així com oferir assessorament en aquestes matèries a d’altres entitats.

Fomentar les relacions socials, humanes i de solidaritat entre els arxivers de diferents països, així com la protecció i el respecte pels drets humans i pels drets dels pobles.

Promoure una visió i un treball interdisciplinari en la intervenció i estudi del patrimoni documental mitjançant la col•laboració amb professions properes a l’àmbit d’actuació d'AsF.

 

 
donatiu green cat
 

Els Projectes d'AsF


 

Icon facebook