Arxius, identitat i exili

VI Jornades d’Arxivers sense Davanteres
Museu Marítim de Barcelona, 16 i 17 de novembre de 2012.

Aquestes VI Jornades de AsF van tractar la relació entre Arxius, Identitat i Exili, aspectes tots ells directament relacionats amb la tasca que realitzem en diversos projectes a tot el món.

Es van iniciar amb una visió àmplia dels arxius relacionats amb identitats allunyades de la nostra realitat com, per exemple, l’Arxiu Nacional del Poble Sahrauí, per a poder arribar a l’exili català i la importància dels arxius en el manteniment de la nostra identitat i la seva projecció cultural en el món, a través del projecte de suport als arxius dels Casals Catalans de Mèxic i Cuba per part de AsF.

També vam conèixer el paper de l’administració respecte d’aquest interès per la preservació de la memòria, a través de la labor del Memorial Democràtic i l’Arxiu Nacional de Catalunya, així com l’activitat d’entitats específicament dedicades a aquest àmbit, com l’Associació Arxiu, Guerra i Exili.

En el context actual d’un món globalitzat i en xarxa, vam voler acostar-nos a algunes realitats d’entre tantes identitats que configuren l’època en què vivim i que es troben minoritzades per conflictes polítics o que tenen dificultats per a manifestar-se i per a viure amb plena llibertat.

El programa estava dirigit especialment a gestors d’organitzacions no governamentals, cooperants, arxivers, historiadors, estudiants i, en general, persones que tinguessin interès o realitzessin activitats relacionades amb la cooperació internacional, o que estiguessin vinculades a l’àmbit de la gestió del patrimoni documental.