Qui som

AsF

Presentació

Arxivers sense Fronteres (AsF) és una organització no governamental sense ànim de lucre formada per arxivers voluntaris que col·laboren en el desenvolupament de projectes de cooperació en l’àmbit de l’arxivística i el patrimoni documental.

AsF va néixer l’any 1998 a la ciutat de Barcelona per l’impuls d’un grup d’arxivers que s’havien anat implicant a títol individual en accions de solidaritat i cooperació en l’àmbit dels arxius en països en vies de desenvolupament.

La guerra, les catàstrofes naturals, els interessos polítics, la pobresa i la ignorància o deixadesa són les principals amenaces per a una correcta preservació del patrimoni documental, especialment en els països en vies de desenvolupament.

En aquest context AsF representa el compromís d’un col•lectiu de persones convençudes que els valors de solidaritat i cooperació no poden ser aliens a una professió com la nostra.

MISSIÓ

Impulsar i cooperar en la conservació d’aquells fons documentals que es troben en perill de desaparició, tot  garantint el seu correcte tractament, perquè puguin ser posats a disposició de la societat.

Any inici:  2014 –  Any final:  2014

VALORS

Solidaritat    Cooperació   Drets Humans

 Identitat de les persones i dels pobles   Memòria històrica   Transparència  

 Defensa del patrimoni documental    Accés a la informació

Els nostres

Objectius

Protegir, organitzar i difondre el patrimoni documental en perill d’extinció o dany irreversible, mitjançant el disseny, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de projectes.

Conscienciar a la societat de la importància de la conservació i ús dels arxius per garantir el respecte als seus drets, control de les administracions, suport als investigadors, així com fonament per al desenvolupament econòmic, social, científic, tecnològic i el foment de la cultura, la recuperació de la memòria i les identitats nacionals.

Donar suport a projectes de recuperació, organització i divulgació de la funció arxivística d’acord amb les polítiques arxivístiques de cada país, tenint en compte tots els suports documentals.ls seus drets, control de les administracions, suport als investigadors, així com fonament per al desenvolupament econòmic, social, científic, tecnològic i cultural, la recuperació de la memòria i les identitats nacionals.

Promoure la cultura arxivística mitjançant la formació tècnica en arxius, així com oferir assessorament en aquestes matèries a d’altres entitats.

Fomentar les relacions socials, humanes i de solidaritat entre els arxivers de diferents països, així com la protecció i el respecte pels drets humans i pels drets dels pobles.

Promoure una visió i un treball interdisciplinari en la intervenció i estudi del patrimoni documental mitjançant la col•laboració amb professions properes a l’àmbit d’actuació d’AsF.

La nostra

Organització

Arxivers sense Fronteres, segons els seus Estatuts aprovats el 21 de gener de 2008, és una associació no lucrativa conformada per socis (numeraris, adherits i institucionals) que s’estructura entorn als seus òrgans de govern. Aquests òrgans són:

L’Assemblea General, conformada pel conjunt de socis de l’entitat, constitueix el màxim òrgan de decisió de les actuacions d’AsF.

La Junta Directiva, que és l’òrgan executiu que representa i desenvolupa les decisions preses per l’Assemblea General.

Arxivers sense Fronteres-Espanya forma part de la xarxa internacional Arxivers sense Fronteres Internacional.

 

AsF 2021-2025

Junta

AsF Internacional

Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai, Colòmbia, Mèxic, Xile, Equador i França

Descàrregues

Identitat Corporativa

L’actual logotip d’Arxivers sense Fronteres és la imatge de l’entitat des de l’any 2002 i s’utilitza en tots els canals de comunicació i materials de difusió de l’entitat: web, xarxes socials, cartes, sobres, fulls, targetes i cartellera.

Es tracta d’una creació del dissenyador Adrià Borrut i representa un document de color taronja que s’insereix en una esfera del món de color verd. Al costat dret consten les inicials AsF i a sota la denominació sencera d’Arxivers sense Fronteres o bé Arxivers sense Fronteres Espanya, aquesta última quan s’utilitza la denominació de l’associació com a secció de la xarxa internacional d’AsF.

El seu disseny simbolitza perfectament la principal finalitat d’AsF, és a dir, el desenvolupament de projectes de cooperació i solidaritat en l’àmbit de l’arxivística i el patrimoni documental arreu del món.

DESCARREGAR …

Memòries

Anualment Arxivers sense Fronteres elabora una memòria d’activitat, on es recull la informació més significativa de l’any: activitats de difusió que s’han dut a terme, evolució dels projectes de cooperació de l’ONG, balanç econòmic, entre d’altres. La memòria es sotmet a votació de l’Assemblea General d’associats.