AsF

Exposicions Virtuals

Portada » Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana)

Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana)

El somni de fer les Amèriques va ser l’embat que va seduir a molts catalans a llençar-se a creuar l’Atlàntic des del segle XVIII -en especial a partir del 1778- i durant tot el segle XIX.

Aquests aventurers veien en aquests països llatinoamericans l’oportunitat que els privava el seu lloc d’origen optant per l’emigració com la gran oportunitat de prosperar i enriquir-se. 

Per alguns no va ser així : Foren aquells que no van veure complertes les seves expectatives caient en la més absoluta misèria i passant a dependre de la beneficència dels seus compatriotes.

La naturalesa de la migració catalana durant el segle XX va respondre en major mesura a motius ideològics i polítics.

Vaixells i embarcacions al Port de l'Havana. 1900 ca

Vaixells i embarcacions al Port de l’Havana. 1900 ca
CID 507.000.510.324.011.085
Procedència: SAMLM Fons Macià

AGRAÏMENTS:
Volem manifestar el nostre sincer agraïment a l’Arxiu Municipal de Lloret de Mar per la seva col·laboració i en posar al nostre abast alguns dels documents i imatges que es mostren en aquesta exposició i formen part dels fons: Fons Guinart; Fons Macià i Fons Fàbregas del SAMLM.

Agrair la implicació de la directora de la SBNC, Sra. Lola Rosich, i una menció especial per la dedicació i la gran feina que la Sra. Idania Esther Rodríguez desenvolupa, tant en la vessant d’historiadora com d’arxivera, a l’Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a l’Havana. El temps i l’esforç dedicat que ha permès incloure documentació pròpia del fons recentment digitalitzada.

AsF Internacional

Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai, Colòmbia, Mèxic, Xile, Equador i França

La nostra

Organització

Arxivers sense Fronteres, segons els seus Estatuts aprovats el 21 de gener de 2008, és una associació no lucrativa conformada per socis (numeraris, adherits i institucionals) que s’estructura entorn als seus òrgans de govern. Aquests òrgans són:

L’Assemblea General, conformada pel conjunt de socis de l’entitat, constitueix el màxim òrgan de decisió de les actuacions d’AsF.

La Junta Directiva, que és l’òrgan executiu que representa i desenvolupa les decisions preses per l’Assemblea General.

Arxivers sense Fronteres-Espanya forma part de la xarxa internacional Arxivers sense Fronteres Internacional.