AsF

Exposicions Virtuals

Portada » Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana) » Fons documental de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a l’Havana

Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana)

Fons documental de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a l’Havana

Conscient de la importància del patrimoni documental generat al llarg d’aquests anys, l’octubre de 1992, la Societat, va començar l’ organització del seu arxiu històric, l’Arxiu Pompeu Fabra. L’espai custodia el seu fons, els fons o col·leccions dipositats en l’entitat per particulars i per altres associacions d’emigrants catalans ja desaparegudes.

Inicialment, el projecte s’inicia sota l’assessoria tècnica del pare Joan Florensa, director de l’arxiu provincial de l’Escola Pia de Barcelona. Aleshores, el servei estava dirigit per la Sra. Luisa Ribot i des de l’any 2015 s’incorporà la historiadora, Sra. Idania Esther Rodríguez, qui fins ara continua al capdavant de la tasca de preservació de la documentació així com també de la seva difusió.

Llibre d’Actes del Centre Català.  Foto: Juan Alonso
El resultat d’aquest esforç va ser la publicació en 1996 d’un inventari de l’arxiu, que identificava els diferents fons que es conservaven, així com les línies d’actuació que han regit l’activitat de la SBNC al llarg de la seva història.

A més del fons documental propi, es conserva:

  • La El fons documental del Centre Català, dipositat en el moment de la seva dissolució en el 1965.
  • El fons musical de l’Orfeó Català (1911 i 1959).
  • La revista Vida Catalana, publicació mitjançant la qual es donava publicitat de tots els actes que es realitzaven i que podien ser de l’interès dels catalans repartits per tota Cuba.
  • El fons de l’Ermita de Montserrat, Panteó Social.
  • I, un nombre significatiu de documents procedents de societats anònimes dipositats per integrants de la colònia catalana que, en un moment o un altre, van mantenir un vincle amb l’entitat.
Hemeroteca l’arxiu de la SBNC a l’Havana 2014   Foto: Juan Alonso

A partir de 1999, la SBNC sensible a la fragilitat del llegat documental que custodiava, va iniciar un projecte de digitalització del fons de l’arxiu històric amb recursos propis molt limitats. A partir del juliol del 2010 s’inicia la col·laboració amb Arxivers sense Fronteres (AsF) Espanya en el projecte de digitalització esmentat.
La col·laboració d’AsF ha estat proporcionarà materials de conservació, recursos econòmics, assessorament i formació.
La prioritat ha estat sempre garantir la conservació de la documentació a llarg termini, facilitar-ne l’accés, augmentar-ne la difusió dins i fora de Cuba i finalment incrementar la seguretat dipositant una còpia digital a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Imatges de la cooperant Sara Folch que es va desplaçar a l’Havana com a vocal del projecte de Casals Catalans i membre de la Junta d’AsF (2013-2017), per participar en el projecte assessorant i formant a la Sra. Idania Esther Rodríguez en les tasques de digitalització amb càmera, el 2014.   Foto: Juan Alonso

Imatges de la cooperant Sara Folch que es va desplaçar a l’Havana com a vocal del projecte de Casals Catalans i membre de la Junta d’AsF (2013-2017), per participar en el projecte assessorant i formant a la Sra. Idania Esther Rodríguez en les tasques de digitalització amb càmera, el 2014.   Foto: Juan Alonso

AsF Internacional

Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai, Colòmbia, Mèxic, Xile, Equador i França

La nostra

Organització

Arxivers sense Fronteres, segons els seus Estatuts aprovats el 21 de gener de 2008, és una associació no lucrativa conformada per socis (numeraris, adherits i institucionals) que s’estructura entorn als seus òrgans de govern. Aquests òrgans són:

L’Assemblea General, conformada pel conjunt de socis de l’entitat, constitueix el màxim òrgan de decisió de les actuacions d’AsF.

La Junta Directiva, que és l’òrgan executiu que representa i desenvolupa les decisions preses per l’Assemblea General.

Arxivers sense Fronteres-Espanya forma part de la xarxa internacional Arxivers sense Fronteres Internacional.