AsF

Exposicions Virtuals

Portada » Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana) » Salvaguarda del patrimoni documental

Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana)

Salvaguarda del patrimoni documental

L’11 de juny de 2015 es va formalitzar el lliurament a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) dels primers 10199 documents digitalitzats, corresponents a la documentació vinculada al repartiment de socors que l’entitat va realitzar entre els anys 1936 i 1946.

El conseller de cultura, Sr. Ferran Mascarell, lliura al president d’AsF, Sr. Ricard Ibarra, un diploma de reconeixent durant l’acte fet als donants de fons a l’ANC. Foto: ASF
El conseller de cultura, Sr. Ferran Mascarell, lliura al president d’AsF, Sr. Ricard Ibarra, un diploma de reconeixent durant l’acte fet als donants de fons a l’ANC.
Foto: ASF
L’any 2015 el president d’AsF, el Sr. Ricard Ibarra, fa el primer lliurament al director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, Sr. Francesc Balada. Foto: Juan Alonso

L’any 2015 el president d’AsF, el Sr. Ricard Ibarra, fa el primer lliurament al director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, Sr. Francesc Balada.
Foto: Juan Alonso

El 17 de desembre de 2018 es va dur a terme el segon acte de lliurament a l’ANC amb la incorporació de 7023 noves imatges digitalitzades corresponents en aquesta ocasió, als reglaments, estatuts i memòries de la Societat.

El projecte de digitalització del Fons de la SBNC endegat l’any 2010, ha permès, fins l’actualitat, la digitalització de 10.197 unitats documentals que han generat un total de 17.505 imatges.

Actualment el Fons documental de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a l’Havana (1851- actualitat) es pot consultar al portal Arxius en línia de l’ANC emprant la referència: ANC2-78.

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/

La Sra. Idania Esther Rodríguez, responsable de l’Arxiu de la SBNC de l’Havana fa el segon lliurament al director de l’Arxiu Nacional de Catalunya Sr. Francesc Balada al l’any 2018. A l’acte hi van assistir també l’actual la presidenta d’AsF, la Sra Núria Carreras i el President president del Memorial Democràtic de Catalunya, el Sr. Plàcid Garcia-Planas. Foto: ASF

La Sra. Idania Esther Rodríguez, responsable de l’Arxiu de la SBNC de l’Havana fa el segon lliurament al director de l’Arxiu Nacional de Catalunya Sr. Francesc Balada al l’any 2018. A l’acte hi van assistir també l’actual la presidenta d’AsF, la Sra Núria Carreras i el President president del Memorial Democràtic de Catalunya, el Sr. Plàcid Garcia-Planas.
Foto: ASF

AsF Internacional

Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai, Colòmbia, Mèxic, Xile, Equador i França

La nostra

Organització

Arxivers sense Fronteres, segons els seus Estatuts aprovats el 21 de gener de 2008, és una associació no lucrativa conformada per socis (numeraris, adherits i institucionals) que s’estructura entorn als seus òrgans de govern. Aquests òrgans són:

L’Assemblea General, conformada pel conjunt de socis de l’entitat, constitueix el màxim òrgan de decisió de les actuacions d’AsF.

La Junta Directiva, que és l’òrgan executiu que representa i desenvolupa les decisions preses per l’Assemblea General.

Arxivers sense Fronteres-Espanya forma part de la xarxa internacional Arxivers sense Fronteres Internacional.