Últimes

Notícies

Els nostres

Projectes destacats

2007 - En curs
En resposta a una sol.licitud dels responsables de l’Arxiu Nacional de la República Àrab Sahrauí Democràtica a Arxivers sense Fronteres es dugué a terme un estudi de prospecció dels fons documentals per tal de detectar i prioritzar les necessitats dels sahrauís quant a l’organització del seu Arxiu Nacional, situat en els campaments de Tinduf (Algèria).
2007 - En curs
El març del 2007, a la ciutat de Guatemala va tenir lloc la constitució del Consell Consultiu Internacional vinculat al Projecte de recuperació del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.
2010 - En curs
La Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a L’Havana (SBNC) és la més antiga de les associacions creades pels emigrants catalans.
2014 - En curs
Aquest projecte s’emmarca en la línia de treball de tractament arxivístic i recuperació de la documentació generada per l’activitat dels casals catalans que existeixen en diversos llocs del món i que tenen el seu origen en els diferents fenòmens de migració i exili transcorreguts al llarg de la història, principalment a causa de la guerra civil de 1936 a 1939.