Any d’inici: 2010 – Any Final: En curs

Organització de la documentació de l’emigració catalana: l’arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a L’Havana

La Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a L’Havana (SBNC) és la més antiga de les associacions creades pels emigrants catalans. La Beneficència Catalana, com se la coneix popularment a Cuba, fou constituïda oficialment l’any 1841, per iniciativa d’un grup de catalans establerts a l’illa, amb l’objecte d’oferir auxili als emigrants d’origen català sense recursos econòmics. Des d’aleshores, i de manera ininterrompuda, ha dut a terme aquest treball assistencial, al que afegí, a partir de 1998, el manteniment i promoció de la cultura catalana a L’Havana.

Conscient de la importància del patrimoni documental generat al llarg d’aquests 175 anys d’història, l’octubre de 1992 la SBNC va constituir institucionalment l’Arxiu Pompeu Fabra i va iniciar l’organització del seu fons documental. L’arxiu, dirigit actualment per d’Idania Rodríguez, conserva 41 metres lineals de documentació, generada majoritàriament durant la primera meitat del segle XX per l’activitat de la pròpia entitat i d’altres associacions d’emigrants catalans a Cuba ja desaparegudes.

L’any 2010 s’inicià la col·laboració d’Arxivers sense Fronteres amb la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya. L’objecte prioritari ha estat la digitalització del fons històric de l’entitat, dirigida a garantir la conservació de la informació a llarg termini, i facilitar-ne l’accés i la difusió a través del dipòsit d’una còpia digital a l’Arxiu Nacional de Catalunya per a la seva consulta en línea.

Els treballs de digitalització de la documentació s’han centrat fins ara en aquests tres grans blocs de documentació:

Correspondència, escrits rebuts o emesos per l’entitat entre 1914 i 1987, que ens permeten obtenir una radiografia de les relacions de la SBNC amb els propis associats, amb l’administració espanyola i cubana, i amb les restants associacions regionals d’emigrants espanyols, tant catalans com d’altres regions, dintre i fora de Cuba.

Socors, documentació de caràcter més seriat i administratiu, generada entorn la funció assistencial que articulà l’activitat de l’entitat fins la segona meitat del segle XX. A través d’aquesta documentació podem conèixer les històries personals d’aquells que van fracassar en el seu intent per fer les Amèriques, i entendre les relacions de poder i les diferències de classe existents en el si de la comunitat d’emigrants.

Fons Centre Català, associació que articulà l’activitat cultural de l’emigració catalana i que, a la seva dissolució l’any 1965, diposità el que es conserva del seu fons documental a l’arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya.

En total s’han obtingut més de 51.000 imatges digitals, que representen el 40% la documentació considerada d’interès, i que està previst digitalitzar els propers anys.

Aquests 5 anys de cooperació amb la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya han permès estretir lligams i establir una relació constructiva que ha portat a plantejar nous projectes. El 2013 va encetar-se un projecte d’història oral de l’emigració catalana que pretén recollir el testimoni documentat de catalans i descendents dels catalans que van emigrar i no van fer el camí de retorn. Les seves històries de vida aporten una perspectiva íntima de l’experiència de l’emigració i ens permeten transcendir els límits de la dinàmica de les associacions d’emigrants, que recull la documentació textual, per endinsar-nos en l’esfera personal, amb totes les seves facetes.

Països

Cuba

Entitats finançadores

Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)