Arxivers sense fronteres signa un conveni de col·laboració amb l’Escola FUAB Formació.

El passat dimarts, 4 de juny de 2024, l’Escola FUAB Formació en Arxivística i Gestió de Documents ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Arxivers sense Fronteres – Espanya (AsF) en el marc de la setmana internacional dels arxius. L’Escola FUAB Formació té com a objectius prioritaris la implementació d’estudis en arxivística, consistents en un màster oficial universitari en arxivística i gestió de documents de segon cicle, formacions de tercer cicle per a la capacitació de persones especialistes i/o expertes, així com el desenvolupament de funcions de recerca i consultoria en l’àmbit dels arxius.

A través d’aquest conveni, AsF i FUAB volen col·laborar en la formació de persones en matèries d’arxivística, gestió de documents i governança de la informació i les dades en l’àmbit de la cooperació i l’activisme arxivístic. Així mateix, ambdues entitats també volen col·laborar en la realització i difusió d’esdeveniments, jornades, projectes i altres activitats que es desenvolupin, ja sigui impulsats conjuntament o individualment.

Com a resultat d’aquesta col·laboració, es durà a terme un curs d’especialització en Arxius, Drets Humans, Gènere i Diversitat durant el curs acadèmic 2024-2025. Aquest curs, amb un total de 4 crèdits o 100 hores, tindrà un cost reduït gràcies al compromís conjunt de l’Escola FUAB Formació, AsF i el cos docent. A més, les persones associades a AsF rebran un gran descompte, sent aquest el descompte més alt per a col·lectius amb l’objectiu que totes les persones puguin formar-se en matèria d’arxivística, drets humans, perspectiva de gènere i diversitat.

En el marc d’aquest acte hem preguntat al director de l’ESAGED, Joan Pérez Ventayol, al respecte:

AsF: Quina és la importància de col·laborar amb Arxivers sense Fronteres (AsF)? Per què fer-ho i per què ara?

Joan Pérez: L’Escola té una tradició de col·laboració amb entitats i centres vinculats a l’arxivística del país i més enllà. Des de sempre ha tingut vocació de vincular-se i relacionar-se amb el territori, i això implica evidentment centres d’arxiu, però també empreses i entitats o organitzacions. I AsF És una organització que va néixer al país fa 25 anys amb la qual sempre s’ha col·laborat però mai s’havia formalitzat aquesta col·laboració, fins ara. És com un tràmit per oficialitzar una relació que fa molts temps que es tenia.

AsF: Quins són els objectius principals del conveni entre l’Escola FUAB Formació i Arxivers Sense Fronteres?

Joan Pérez: Bàsicament, formalitzar, com deia la relació entre les dues entitats, però alhora, concretar aquesta col·laboració en accions específiques, com ara la formació de persones en matèries d’arxivística, gestió de documents en l’àmbit de la cooperació i l’activisme arxivístic. Però també la realització i difusió d’actes, jornades, projectes i altres activitats que es desenvolupin de manera conjunta o de manera individual.

Pel que fa a la formació el conveni es concreta en oferir una formació conjunta en matèria d’arxius, drets humans, gènere i diversitat, que interpel·li les dues entitats a través de l’expertesa sobre el territori que té AsF i les possibilitats de metodologia docent d’un curs universitari que té l’Escola. Es preveu a més que per arribar a un públic interessat molt més ampli hi hagi descomptes per a les persones sòcies de l’AsF.

AsF: Per què fer una formació vinculada als Arxius en Drets Humans, Gènere i Diversitat?

Joan Pérez: L’Arxivística és una disciplina amb una incidència social molt gran, pel fet que les mateixes persones i qualsevol agrupació humana generen documents i informació, vulguin o no vulguin. Però tradicionalment l’arxivística s’ha centrat en el tractament dels arxius dels gran centres de poder (empreses, administracions, governs, estats), i no s’atenia la diversitat i la complexitat de les societats. Ara, però, hi ha una consciència molt més gran que preservar la memòria social és tant o més important que la memòria dels grups de poder. I aquí hi entren els grups minoritaris, marginals, invisibilitzats, no hegemònics, etc, o que no han estat presents en els grans relats.

Pensem que una formació que vagi en aquest àmbit, vinculats a l’atenció de preservar la memòria dels drets humans i de la diversitat de gènere i sexoafectiva és absolutament necessària per conscienciar i donar eines per fer tractament arxivístic i la preservació d’aquest fons.

AsF: Què la diferencia de formacions centrades en la mateixa àrea o tema?

Joan Pérez: Aquesta formació conjunta que plantegem, tot i que ja té alguns antecedents en l’oferta formativa de l’Escola, es renova totalment pel que fa als continguts que s’ofereixen, a les noves línies vinculades al tractament de l’anomenat arxiu social i a una nova metodologia docent. De fet, segurament aquesta serà una de les primeres formacions que es basaran en la metodologia docent innovadora anomenada Flipped Learning, que es caracteritzat per un aprenentatge invers al tradicional. Els coneixements s’adquireixen fora de l’aula, i a classe el que es fa es posar-los en pràctica a partir de resolució de problemes, atenció de casos i pràctiques complexes que es resolen amb els coneixement previs apresos fora de l’aula.

AsF: Es plategen possibles vies de col·laboració futures?

Les vies de col·laboració futures poden ser moltes i variades. Donar rellevància als projectes de salvaguarda de fons en risc, la possible participació d’alumnat de l’Escola en aquests projectes, i la normalització i conscienciació de la diversitat social a través dels arxius i de la formació.