AsF

Exposicions Virtuals

Portada » Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana) » La Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a l’Havana

Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana)

La Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a l’Havana

És l’associació més antiga creada el 1841 per 102 emigrants catalans establerts a l’illa de Cuba. Va ser fundada amb l’objectiu de socórrer i procurar assistència als naturals de Catalunya que no van tenir sort amb l’aventura de«fer les Amèriques». «Per la Caritat i Catalunya» va ser el lema rector que va perviure durant més de cent anys. Aquesta voluntat de l’associació d’evitar que cap compatriota caigués en la indigència, també tenia una altra intencionalitat i fou eludir possibles aldarulls i preservar d’aquesta manera l’ordre social.

L’explicació més plausible és que gran part dels seus membres i socis fundadors eren membres de l’elit econòmica i social de l’Havana de l’últim terç del segle XIX, com demostren el seu primer president (1841- 1842) el vilanoví Francesc Ventosa Soler i el primer benefactor i soci fundador Carles Pascual Puig.

  Entrada a la seu de la SBNC situada al carrer Consulado, 68 de la Ciutat vella de l’Havana. Foto: Juan Alonso

Entrada a la seu de la SBNC situada al carrer Consulado, 68 de la Ciutat vella de l’Havana.
Foto: Juan Alonso

Portada del llibret que publicà el 1r reglament de funcionament de la Societat. Fons: SBNC. ANC2-78-T-1

Portada del llibret del 1r reglament de funcionament de la Societat.
Fons: SBNC. – ANC2-78-T-1

L’entitat ha mantingut la seva activitat, de forma ininterrompuda, des de 1841, tot i que en el decurs dels anys ha incorporant noves funcions.
L’objectiu assistencial primigeni, hores d’ara ha desaparegut passant a convertir-se en un espai de sociabilitat de la colònia catalana a Cuba i en un focus de preservació i dinamització de la cultura, els costums i la llengua catalana. Aquesta transformació respon en part a l’assumpció per part de l’estat comunista cubà de l’assistència sanitària i l’educació a l’Illa, arran del triomf de la revolució el 1959.

AsF Internacional

Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai, Colòmbia, Mèxic, Xile, Equador i França

La nostra

Organització

Arxivers sense Fronteres, segons els seus Estatuts aprovats el 21 de gener de 2008, és una associació no lucrativa conformada per socis (numeraris, adherits i institucionals) que s’estructura entorn als seus òrgans de govern. Aquests òrgans són:

L’Assemblea General, conformada pel conjunt de socis de l’entitat, constitueix el màxim òrgan de decisió de les actuacions d’AsF.

La Junta Directiva, que és l’òrgan executiu que representa i desenvolupa les decisions preses per l’Assemblea General.

Arxivers sense Fronteres-Espanya forma part de la xarxa internacional Arxivers sense Fronteres Internacional.