AsF

Exposicions Virtuals

Portada » Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana) » Documentació de referència a destacar

Arxiu de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya (L’Havana)

Documentació de referència a destacar

Els Estatuts i els Reglaments de l’entitat entre 1851 i 2000.

Reglament de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya de 1862 Fons: SBNC. ANC2-78-T-3

Reglament de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya de 1862
Fons: SBNC. ANC2-78-T-3

Llibres d’actes

Llibre d’actes de la Junta Directiva de la SBNC 1904 Fons: SBNC. Foto: Idania Esther Rodríguez

Llibre d’actes de la Junta Directiva de la SBNC 1904
Fons: SBNC. Foto: Idania Esther Rodríguez

Les Memòries de l’activitat anual de la Societat des de 1874 a 1999

Documentació entorn a la funció assistencial desenvolupada per l’entitat fins a la segona meitat del segle XX: Els Socors de plantilla.

Peticions de socors de l’any 1936, d’abans de la Guerra Civil .
ANC2-78-T-190 i ANC2-78-T-229 Fons: SBNC

Repartiment d’auxilis del tercer trimestre de 1937 en plena guerra d’Espanya. - Fons: SBNC - Foto: Juan Alonso
 Una de les peticions més freqüents era per pagar el passatge de tornada a Catalunya Fons: SBNC

Una de les peticions més freqüents era pagar el passatge de tornada a Catalunya
Fons: SBNC

A través d’aquesta documentació es poden conèixer les històries personals d’aquells que van fracassar en el seu intent per fer les Amèriques, i entendre les relacions de poder i les diferències de classe existents en el si de la comunitat d’emigrants.

Durant la postguerra es va mantenir l’ajut als associats per malaltia i es va dur a terme l’anomenat repartiment «d’aguinaldos» la qual cosa que evidencia la importància i recursos de la SBNC en aquells moments convulsos, per la fi de la II Guerra Mundial a Europa..

Repartiment d’auxilis del tercer trimestre de 1937 en plena Guerra Civil.
Fons: SBNC – Foto: Juan Alonso<

Una altra sèrie important conservada és la de la Correspondència. Es conserven els escrits rebuts o emesos per l’entitat entre 1914 i 1987. Aquesta documentació permet obtenir una radiografia de les relacions de la SBNC amb els propis associats, amb l’administració espanyola i l’administració cubana, i amb les restants associacions d’emigrants espanyols, tant catalans com d’altres territoris dintre i fora de Cuba.

AsF Internacional

Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai, Colòmbia, Mèxic, Xile, Equador i França

La nostra

Organització

Arxivers sense Fronteres, segons els seus Estatuts aprovats el 21 de gener de 2008, és una associació no lucrativa conformada per socis (numeraris, adherits i institucionals) que s’estructura entorn als seus òrgans de govern. Aquests òrgans són:

L’Assemblea General, conformada pel conjunt de socis de l’entitat, constitueix el màxim òrgan de decisió de les actuacions d’AsF.

La Junta Directiva, que és l’òrgan executiu que representa i desenvolupa les decisions preses per l’Assemblea General.

Arxivers sense Fronteres-Espanya forma part de la xarxa internacional Arxivers sense Fronteres Internacional.