9a CONFERÈNCIA ANNUAL DEL CONSELL INTERNACIONAL D’ARXIUS (ICA)

oct. 10, 2022 | Articles, Blog

Els proppassats dies 21, 22 i 23 de setembre es va celebrar a Roma la 9a conferència del Consell Internacional d’Arxius ( https://ica2022roma.com/ ), sota el títol Arxius: Salvant la bretxa, amb la participació d’Arxivers sense Fronteres (AsF). La Conferència del Consell Internacional de l’ICA és anual, excepte l’any que es celebra el Congrés de l’ICA, i és el principal esdeveniment arxivístic internacional de l’any. L’ ICA té 198 membres de països diferents, i treballa per reunir seccions amb interessos professionals comuns i regions amb tradicions arxivístiques diferents i diferents. La Comissió del Programa se centra en els principals reptes professionals i treballa per desenvolupar solucions i productes per donar suport als membres en la seva tasca, així com per representar els interessos de gestió d’arxius i registres, aportant assessorament i continguts en organismes i iniciatives internacionals de representació cultural, patrimonial, governamental i tecnològica. Tots aquests eixos es reuneixen en el moment de la conferència per ser presentats, discutits i desenvolupats, i per inspirar noves iniciatives i enfocaments per als organismes de l’ICA.

La Conferència de Roma ha volgut posat de manifest la diversitat que caracteritza a les societats contemporànies i l’objectiu ha estat fer un crit d’atenció, aportar propostes i possibles solucions per reduir la bretxa en conceptes com la globalitat i allò que és local, entre el públic i el privat, aspectes que afecten a la  tecnologia, entre d’altres, per tal que es produeixi un desenvolupament on els diferents participants prosperin des de la seva realitat concreta dins de la societat, i on els arxius hi tenen un paper fonamental com agents actius.

La ponència en la que AsF va participar, es va desenvolupar a l’Auditorium Antonianum, seu de la conferència, davant de 125 assistents, en el marc de la sessió Solidaritat Arxivera : Arxivers ajudant-se en temps de guerra i pau. Arxivers sense Fronteres Internacional (AsF-I) va estar representada per Christine Martinez, d’AsF França; M. Elena Porras, d’AsF Equador i Núria Carreras d’AsF Espanya. Sota el títol de la ponència La solidaritat arxivística d’Arxivers sense Fronteres les tres participants van presentar alguns dels projectes desenvolupats per les diferents seccions d’AsF Internacional al llarg del temps, des de la seva creació.

La sessió dirigida per Meg Phillips, vicepresidenta de programes de l’ICA, va incloure altres intervencions com  la impartida per Emilie Gagnet Leumasen sota l´epígraf Protecting Cultural Heritage: ICA’s role in times of conflicte, en referència als rols dels arxivers en temps de conflicte i  la ponència compartida entre el Dr. David Christopher Sutton, la Dra. Luisa Franco i Arda Scholteel titulada Safe Havens for Archives at Risk: a report on progress, on posaren de manifest el progrés dels informes dels refugis segurs dels arxius en risc.

L’aportació d’AsF Espanya es va centrar en el projecte de formació desenvolupat, amb la col·laboració de l’Arxiu Nacional de Bòsnia-Herzegovina, entre els anys 2001 i 2005, amb l’objectiu de facilitar l’organització dels fons documentals dels arxius que van sobreviure a la Guerra dels Balcans, dirigit al personal tècnic i als treballadors no qualificats en l’àmbit dels arxius de l’Arxiu Nacional de Bòsnia-Herzegovina, i dels arxius municipals d’aquesta República. En un segon apartat de la intervenció es va presentar l’actual projecte de col·laboració amb l’Arxiu Nacional de la República Àrab Sahrauí Democràtica per la preservació de la documentació generada pel govern sahrauí a l’exili, que té per objectiu dotar-los d’una metodologia de treball que els permeti gestionar i preservar els seus fons documentals i el manteniment dels recursos humans que treballen per al seu bon manteniment.

Tot i que aquestes dos projectes son àmpliament coneguts entre les sòcies i els socis i seguidors d’AsF España, aquesta conferència va ser una excel·lent oportunitat per visibilitzar la tasca solidària de l’entitat i el seu abast internacional. Per la seva part, des d’AsF França es van presentar el projecte de les missions a Haití després del terratrèmol del 2010, el projecte de bon govern a Burkina Fasso i el de la seguretat i tractament dels arxius de les adopcions internacionals. I per finalitzar la ponència d’AsF Equador va donar a conèixer el projecte de recuperació de la memòria del poble Kayambi.

Amb aquesta participació conjunta de les tres seccions d’AsF, el col·lectiu arxiver present a la conferència va poder tenir una visió més àmplia del que és l’entitat i la seva proposta a nivell internacional amb diferents projectes que engloben la formació, la democràcia, el bon govern, la memòria i la identitat dels pobles, els drets individuals i col·lectius, sota la premissa de la solidaritat.

La Conferència va comptar amb una àmplia participació de projectes que van fer referència a objectius actuals como son el canvi climàtic, la revisió dels arxius colonials per a transformar-los en uns arxius més inclusius, els arxius comunitaris i els grups marginalitzats, o bé els arxius pont entre les estratègies socials i de drets humans. Tot un seguit de comunicacions, ponències i xerrades que van donar una àmplia visió de les preocupacions actuals dels arxivers i dels professionals de l’arxivística i de la informació.

Per últim i aprofitant aquest marc, AsF va contactar amb persones i entitats interessades en col·laborar conjuntament i que esperem que sigui un punt de partida per a nous projectes.

Un element que cal destacar d’aquesta Conferència va ser el reconeixement de la trajectòria vastament coneguda pel col·lectiu arxiver, tant per les seves contribucions destacades a l’ICA com a la professió arxivística en general a nivell internacional de dues persones vinculades amb AsF com son en Ramon Alberch, president fundador d’AsF i ex president d’AsF Internacional, i en Joan Boadas, cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’ Ajuntament de Girona i soci d’ AsF. Ambdós van ser reconeguts amb la nominació a Fellow of the International Council on Archives (ICA), i en Joan Boadas també el van reconèixer amb  el premi Emmett Leahy Award . Des d’aquestes línies US FELICITEM!

Autor: Núria Carreras i Font
Biografia: Presidenta d’Arxivers sense Fronteres Espanya