12è Laboratori d'Arxius Municipals – Arxius en risc

La presidenta d’AsF, Núria Carreras, participarà en el Diàleg compartit: Protocols i actuacions de salvaguarda del patrimoni documental.

Moderadora

Núria Carreras, Arxivers Sense Fronteres.

Participants

Gemma Goicoechea, Arxiu Nacional de Catalunya.

César Osorio, Universidad Nacional de Colombia.

Data: 27 d’octubre de 2022

Lloc: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Av. de l’Estadi, 12, 22 08038 Barcelona)

 

La inscripció és gratuïta. Les places són limitades

Programa
Inscripcions