EDITORIAL 31 – El Butlletí d’Arxivers sense Fronteres segueix evolucionant. Donem la benvinguda a l’#AsFBlog.

oct. 13, 2022 | Blog, Editorial

En els darrers anys, des d’Arxivers sense Fronteres s’ha intentat mantenir el Butlletí viu, sempre entès com una de les eines de comunicació més importants i originaries de l’entitat.  Inicialment, el Butlletí era un document que s’enviava per correu postal, després va passar a ser un document en format PDF que s’enviava als socis via correu electrònic i, finalment, amb l’auge de les xarxes socials, es va veure que aquest Butlletí havia d’arribar molt més enllà amb nous plantejaments en matèria de comunicació i difusió. A partir del 2014, el Butlletí presenta el primer gran canvi, amb un format més modern i actual i es comença a difondre a través a de les xarxes socials, concretament a través del servei en línia ISSUU. Des del 2014 fins al 2019, gràcies a aquesta plataforma Arxivers sense Fronteres va poder difondre un total de sis edicions del Butlletí. On destaca la darrera i última edició, la número 30, en la qual des d’AsF es van posar tots els esforços en donar al Butlletí una nova imatge, molt més actual i molt més propera a una revista especialitzada.

Una vegada analitzats el nombre de lectors que va presentar aquest nou Butlletí, molt més elaborat i amb moltes més hores de dedicació, des d’Arxivers sense Fronteres es va decidir fer un últim canvi, el més radical: convertir el Butlletí en un diari digital. Aquest darrer canvi va venir donat pel fet que no compensava el nombre de lectors i els esforços emprats, perquè dins del propi Butlletí havien seccions que cridaven molt més que d’altres i perquè justament començàvem un projecte de remodelació del web d’Arxivers sense Fronteres. Amb tot aquest context, es va decidir potenciar aquelles seccions que més bona acollida tenien, com eren l’editorial, els articles o les entrevistes i es va decidir que el nou web havia d’incloure un diari digital on penjar periòdicament aquests articles i que, a més, es poguessin difondre d’una manera molt més efectiva. Sens dubte, aquest canvi també el podem agrair a altres companys de professió que ens han mostrat amb els seus diaris digitals i la seva bona feina, com és el cas de La Dada dels companys de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya o la revista digital Archivoz, que aquest model funciona i ha arribat per quedar-se.

Com tots sabem, la pandèmia mundial del 2020 ens va agafar a tots per sorpresa i va aturar el món. Tot i què, mai ens va aturar del tot, sí que va alentir tots els projectes que teníem en marxa i ens va obligar a aprendre sobtadament a treballar i comunicar-nos d’una altra manera. Amb l’arribada de la nova Junta d’AsF a finals de 2021 i amb la fi tan esperada de la pandèmia, els projectes per fi han agafat l’embranzida que necessitaven i molts han anat veient la llum en els darrers mesos. La nova pàgina web d’AsF ja és una realitat i amb ella, ara arriba per fi el nou Butlletí d’Arxivers sense Fronteres, reconvertit en un diari digital que anireu coneixent a les xarxes socials amb el nom d’#AsFBlog.

El nou #AsFBlog pretén, per tant, ser un espai on poder compartir articles de tota mena, articles que informin de les activitats en què hi participa o hi col·labora AsF, articles més especialitzats, articles de les noves promocions d’arxivers basats en treballs que han dut a terme durant el seu aprenentatge a la Universitat, entrevistes que puguin ser un altaveu per a professionals de l’arxivística d’arreu del món i editorials com aquesta, que aniran comentant temes d’interès o, com en aquest cas, grans novetats que succeeixen a l’entitat i que no podem deixar passar sense explicar. Des d’avui, us convidem a tots a participar en aquest nou espai, a proposar articles, inquietuds i situacions que vulgueu difondre. Donem la benvinguda a un nou altaveu de l’arxivística!

Autor: Adrià Cruz Espinosa
Biografia: Vicepresident d’Arxivers sense Fronteres Espanya