Empreses solidàries

Les organitzacions privades (empreses, fundacions, col·legis professionals, entitats, etc.) poden contribuir a la tasca d’AsF de garantir la protecció de la memòria històrica dels pobles mitjançant la conservació, la correcta gestió i l’accés públic als arxius, col·laborant de diverses maneres.

Aquestes aportacions els hi ofereixen la possibilitat d’acomplir amb la seva responsabilitat social corporativa i retornar a la societat una part dels beneficis que han aconseguit amb la seva activitat econòmica, contribuint així al bé comú, però alhora aporta beneficis addicionals a les empreses com una publicitat extra de les seves activitats, molt enfocada als seus clients potencials, i una imatge corporativa associada a projectes solidaris i de cooperació internacional.

Finançant un projecte

AsF duu a terme projectes de cooperació en diversos arxius d’arreu del món de gran valor històric i social que actualment no reuneixen les condicions adequades i que estan en risc de desaparèixer. Aquests projectes són la nostra raó de ser però necessitem l’ajut d’aportacions externes per tirar-los endavant. Les organitzacions poden contribuir finançant part d’aquests projectes.

Patrocinant una activitat

AsF organitza al llarg de l’any activitats concretes de sensibilització envers el patrimoni documental i dels projectes de cooperació que estan en marxa. Les organitzacions poden fer un patrocini d’una activitat i AsF donarà a conèixer aquesta col·laboració a través de les múltiples plataformes de difusió (Web, Facebook, Twitter, cartells, llibres, Butlletí, etc.) on el logotip de l’organització que hi participa sempre tindrà un lloc preferent.

Cedint béns o serveis

Les organitzacions poden col·laborar amb nosaltres cedint-nos béns i serveis. D’aquesta manera AsF pot reduir despeses i destinar més recursos als projectes de cooperació i a les activitats de sensibilització.