L’accés i la desclassificació de documents.

Congrés Internacional d’Arxius i drets Humans
l’Ajuntament de Sarrià de Ter (Girona), 2, 3 i 4 d’octubre del 2008.

El Congrés Internacional d’Arxius i Drets Humans organitzat per Arxivers sense Fronteres, l’Ajuntament de Sarrià de Ter (Girona) i la Diputació de Girona els dies 2, 3 i 4 d’octubre del 2008 reflexionà entorn la temàtica de l’accés i la desclassificació dels documents públics. El Congrés comptà amb la presència de diversos experts de l’àmbit internacional per a parlar dels projectes que s’estaven desenvolupant a diferents països del món per tal de fer accessible i fer a mans dels tribunals, investigadors, historiadors, juristes i públic en general, documentació qualificada com a secreta. Aquests documents són d’extraordinària transcendència en la investigació de delictes contra la humanitat, comesos pels estats en situacions convulses de canvis de règims democràtics a règims dictatorials o a la inversa, en conflictes bèl·lics, en genocidis, etc.

Es parlà sobre la recuperació dels arxius de les dictadures militars de Amèrica del Sud, el cas europeu de l’obertura pública dels arxius de la Stasi, nom pel qual es coneix l’antiga policia de la RDA, el de la Freedom Information Act dels EUA i la desclassificació de documents que portava a terme el National Security Archive; també es tractà com es va confegir i com es va obtenir la informació per a la realització del documental de TV3 “Els nens perduts del franquisme”, i així mateix de l’organització de la informació dels serveis intel·ligència, la seguretat i la defensa dels estats, etc.