Any d’inici: 2004 – Any Final: 2005

Creació d’un Arxiu, Centre de documentació, Biblioteca i Centre d’Interpretació sobre el Che

El projecte que ha estat iniciat per ASF Internacional a Misiones, Argentina, durant el mes de gener de 2004, és el resultat d’uns primers contactes realitzats durant el passat mes d’octubre per membres d’ASF. L’objectiu és col.laborar en la creació d’un Arxiu, Centre de documentació, Biblioteca i Centre d’interpretació especialitzats en la infància i vida de l’Ernesto Guevara de la Serna, conegut com el Che, qui va començar a fer els seus primers passos en el Municipi de Caraguatay, a la provincia de Misiones a l’Argentina.

Durant el mes de gener de 2004, tres membres d’ASF Internacional es van traslladar a la zona de Misiones i van mantenir els primers contactes amb l’Ajuntament de Caraguatay i van presentar el pre-projecte de les actuacions a realitzar, que va tenir molt bona acollida per part de l’Ajuntament. També van contactar amb ASF secció Argentina, i l’associat José Antonio García Aquino es va incorporar a l’equip.

Es va començar amb una investigació històrica acurada sobre el “Solar del Che”, que fou propietat de la familía Guevara i que en aquests moments part del solar és propietat de la Provincia de Misiones. També es va iniciar la recerca de fonts orals a la provincia de Misiones. Les fonts localitzades fins el moment són persones que han estat de manera directa o indirecta en contacte amb la familia Guevara o bé que coneixien la propietat en què vivien aquesta familia a finals dels anys 20 del segle passat i que va continuar essent propietat dels Guevara fins a mitjans de segle XX. El gran interès que va despertar el projecte en els habitants de la zona va produir una cadena d’esdeveniments que van permetre contactar fàcilment amb moltes de les persones que poden aportar el seu gra de sorra per a la història oral.

ASF secció Argentina està continuant la recerca en els arxius de la zona per a poder tenir finalitzada la investigació històrica sobre el “Solar del Che” i poder començar a desenvolupar el projecte i poder signar un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Caraguatay.