Any d’inici: 2010 – Any Final: 2012

Organització de la documentació de l’exili català: l’arxiu de l’Orfeó Català de Mèxic

L’any 2010, a partir d’un acord entre l’Àrea de les Comunitats Catalanes a l’Exterior, adscrita al Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, i AsF es va iniciar el projecte d’organització de l’arxiu de l’Orfeó Català de Mèxic. Una de les qüestions que feia necessària aquesta col·laboració era la de salvaguardar el patrimoni documental que recull entre d’altres coses la memòria de l’exili català de l’any 1939. Les complexitats d’un projecte d’aquestes característiques, marcades per la llunyania i les casuístiques especials d’una entitat històrica com l’Orfeó Català de Mèxic, fa preveure una planificació exhaustiva i la predisposició de col·laborar entre les parts implicades.

Perquè una experiència d’aquest tipus pogués prosperar s’han tingut en compte molts aspectes: els recursos amb els que es compten, tant econòmics com humans, una bona coordinació de la vocalia del projecte des d’AsF (l’any 2010 recau en Salvador Cabré, i a partir del 2011 en Andreu Gurrera), la implicació dels responsables de l’Orfeó, el recolzament dels col·legues al país, en aquest cas d’AsF Mèxic, la capacitat dels cooperants que es traslladen a Mèxic per coordinar el projecte en la fase inicial, la formació i la implicació de les persones que desenvolupen les tasques diàries a l’OCM (digitalitzar la documentació, descripció de la documentació,…), i moltes altres qüestions.

En una primera fase s’han descrit amb la NODAC 1248 unitats documentals i s’ha procedit a digitalitzar 1083 documents. El document més antic que s’ha descrit data de 1892, concretament es tracta d’una partitura, però la documentació descrita fins l’actualitat es pot datar entre 1907 i 1988. El fons inclou un gran gruix de documentació administrativa de l’Orfeó, però també la correspondència dels exiliats catalans a terres mexicanes. Després d’anys de treball en el tractament de la documentació de l’Orfeó i del condicionament global de l’arxiu de l’entitat, es van poder presentar els primers resultats l’any 2012, que es concreten en el lliurament de més de 20.000 imatges de documents digitalitzats. S’han lliurat a l’Orfeó i a la Generalitat de Catalunya perquè els dipositi a l’Arxiu Nacional de Catalunya i al Dipòsit Digital d’Arxius de Catalunya, amb la finalitat d’assegurar la preservació de la informació continguda en aquest important fons i facilitar l’accés de les persones interessades en la seva consulta.

Països

Mèxic

Entitats finançadores

Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)