Any d’inici: 2013 – Any Final: 2016

Organització de la documentació de l’exili català: l’arxiu del Casal Català de Costa Rica

El Casal Català de Costa Rica és una entitat relativament moderna fundada l’any 1982, però amb anterioritat ja van existir d’altres entitats que tingueren com a finalitat agrupar a la comunitat catalana present al país i fomentar la difusió de la cultura catalana. L’entitat originària va néixer el 15 de gener de 1914 sota el nom de Centre Català, però quatre anys i mig després fou dissolta per greus problemes econòmics i passà a formar part de la Asociación Española de Beneficencia, Casa de España. Ja al 1980, degut a la celebració d’una Trobada de Centres i Casals Catalans d’Amèrica a Barcelona, des de Costa Rica es va constituir una provisional Agrupació dels Catalans de Costa Rica, que seria l’antecedent immediat de l’actual Casal Català.

L’any 2013 Arxivers sense Fronteres va iniciar un projecte de prospecció de la documentació conservada del Casal Català, tant a l’actual seu de l’entitat com a la que fou antiga seu, la Casa de España. la documentació conservada s’inicia des de l’any 1955, amb dos llibres dels Jocs Florals a Costa Rica i té un volum de 10 m linials en suport paper. També s’elaborà un Quadre de Classificació. Al 2015 es va fer una nova estada amb l’objectiu d’instal.lar adequadament l’arxiu del Casal Català.

Països

Costa Rica

Entitats col.laboradores

Casal Català de Costa Rica, Casa de España