Any d’inici: 2012 – Any Final: 2014

Organització de la documentació de l’exili català: l’arxiu del Casal Català de Montevideo

El Casal Català és una entitat cultural i recreativa fundada a Montevideo (Uruguai) el 29 de gener de 1926, reconeguda com a Comunitat Catalana a l’Exterior per la Generalitat de Catalunya.

Amb anterioritat ja s’havien fet diversos contactes amb el CCM que van permetre conèixer el volum documental existent, les diverses tipologies documentals que conté i, sobretot, l’estat de conservació que no era l’adient, segons sembla, perquè han patit diversos trasllats que han malmès els fons. Per aquest motiu a l’iniciar la col·laboració ja teníem un estudi de prospecció d’arxius realitzat per la cooperant Fina Solà l’any 2006. La documentació més important són: els Llibres d’Actes des de la seva fundació el 1926 fi ns a l’actualitat, la sèrie de correspondència, els llibres de comptabilitat, els butlletins (conserva, per exemple, la major part dels números del “Manelic”) i, quant a les fotografies, si bé no hi ha una gran quantitat sí que moltes d’elles són importants perquè fan referència a les visites dels diversos Presidents de la Generalitat i a algunes activitats importants.

En aquesta ocasió les tasques a desenvolupar consistien en la digitalització dels fons documentals amb una doble fi nalitat: que l’Arxiu Nacional de Catalunya compti amb una còpia de la documentació del Casal i evitar la degradació dels suports que en molts casos ja es troba en una fase molt avançada. Per a iniciar la col·laboració es va traslladar a Montevideo la cooperant Imma Moratalla, que hi va estar des dels dies 11 al 20 de desembre de 2012. La seva tasca va ser el trasllat del maquinari i el programari que havien de permetre efectuar la digitalització i, sobretot, establir les pautes d’organització, classificació i descripció de la documentació, així com continuar des de Barcelona amb el control i la recollida de les dades.

Per tirar endavant el projecte s’ha comptat amb la implicació del Casal Català de Montevideo, sobretot de la seva directora, Maria Gispert, i amb la col·laboració inestimable de Archiveros sin Fronteras Uruguay, que ha destinat un cooperant, el David Pérez, per a la realització dels treballs de digitalització, classificació i descripció del fons.

El projecte ha quedat enllestit l’any 2014 i al llarg del 2015 està prevista la presentació oficial del projecte, amb l’entrega de la documentació a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Països

Uruguai

Entitats finançadores

Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya).

Entitats col.laboradores

Casal Català de Montevideo.

Archiveros sin Fronteras Uruguay.