Any d’inici: 1997 – Any Final: 2001

Organització del arxius dels municipis de Baney, Luba, Malabo, Rebola i Riaba

En aquest sentit, es va fer un curs de formació bàsica en arxivística que es va oferir a tots els responsables dels arxius dels municipis de Malabo, Baney, Luba, Rebola i Riaba, en el qual es van combinar les explicacions teòriques amb la pràctica en cadascun d’aquests arxius. També se’ls va ensenyar a informatitzar els inventaris de la documentació per tal de poder consultar la informació d’una manera més ràpida i, alhora, a començar a emprar nova tecnologia per a la gestió dels arxius.

Fase 1

Fase 2

Països

Guinea Equatorial

Entitats finançadores

Ajuntament de Barcelona

Entitats col.laboradores

Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

Centro Cultural Hispano Guineano de Malabo (Guinea Equatorial).

Oficina de la Comissió de la Unió Europea de Guinea Equatorial.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).