Any d’inici: 2005 – Any Final: 2011

Projecte d’organització de la documentació de la Comuna Urbana de Fes

Aquest projecte fou un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona a Arxivers sense Fronteres com a activitat de cooperació directa amb la Comuna Urbana de Fes, per tal de dur a terme el tractament i l’organització del fons documental generat des de l’any 1912 fins a l’actualitat. La necessitat d’organitzar l’Arxiu de la institució municipal de Fes estava motivada pel gran volum de documentació que emmagatzemaven els tres dipòsits que hi havia als soterranis d’aquesta institució municipal.

La dificultat de funcionament de la mateixa administració pel col·lapse del seu arxiu va fer que els responsables de la Comuna Urbana sol·licitessin la col·laboració a l’Ajuntament de Barcelona i que, al seu torn, l’Ajuntament la sol·licités a Arxivers sense Fronteres.

Entre els objectius del projecte hi ha organitzar la documentació històrica de l’època del protectorat francès i també l’arxiu administratiu i de gestió de la Comuna Urbana. El projecte consta de 3 fases durant el període 2005-2007, amb l’organització de camps de treball de cooperants per a tasques de recolzament tècnic en el tractament bàsic de la documentació, l’elaboració del instruments bàsics de gestió de l’arxiu, la formació de tècnics locals i l’adequació dels dipòsits de documentació. Així mateix, per tal de poder gestionar aquesta documentació, un dels propòsits és constituir un equip de treball d’arxivers entre el personal de la Comuna Urbana i facilitar-los una formació especialitzada en arxivística per tal que puguin continuar la tasca d’organització de la documentació i fer-se càrrec del funcionament de l’Arxiu de la Comuna Urbana de Fes (Marroc).

Països

Marroc

Entitats finançadores

Direcció Tècnica de Cooperació Internacional i Solidaritat, Ajuntament de Barcelona.

Comuna Urbana de Fes.

Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya.

Entitats col.laboradores

Arxiu Municipal de Barcelona.

Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental (ESAGED), Universitat Autònoma de Barcelona.

Arxivers sense Fronteres – França.