Any d’inici: 2014 – Any Final: En curs

Projecte d’organització i accés als arxius i documents dels règims repressius de Llatinoamèrica

L’objectiu bàsic del projecte és localitzar, consultar i investigar la documentació relativa a les víctimes de les dictadures del Con Sud i dels governs repressius, amb la finalitat de reunir i relacionar la informació obtinguda, mitjançant l’organització de grups de treball en els diferents països afectats.

Es tracta d’un projecte de cooperació per a la recuperació i l’organització dels arxius i fons documentals produïts pels diversos governs de les dictadures militars de Llatinoamèrica, sobretot dels anys setanta i vuitanta, així com de la documentació produïda per les entitats socials de defensa dels drets humans que han treballat en el decurs de les darreres dècades en la lluita pel coneixement de la veritat, la demanda de justícia per a les víctimes i persones afectades, i la restitució dels drets morals i socials dels ciutadans. En aquest marc, els arxius i tota la informació recuperada aporten les proves o testimonis documentals que poden servir per a encausar davant el poder judicial els responsables polítics i militars d’aquell moment per les atrocitats que van cometre. A més, també pot permetre que els ciutadans puguin conèixer la veritat sobre els fets ocorreguts i, si és el cas, que els mateixos afectats puguin reclamar compensacions pels danys que van sofrir durant aquesta etapa política i que se’ls restitueixin els drets com a ciutadans –drets morals, socials, econòmics o d’altres–. Amb aquest objectiu s’està elaborant un cens dels arxius de les dictadures militars de Llatinoamèrica, impulsat per Arxivers sense Fronteres conjuntament amb diversos grups de treball d’arxivers d’aquells països. Així mateix, s’ha convingut utilitzar una metodologia de treball comuna que possibilitarà elaborar un inventari homogeni i amb una estructura similar que permetrà consultar les dades informatitzades d’una manera global.

h

Arxius adjunts

Comunicació

Programa

Països

Argentina, Bolívia, Brasil, Uruguai, Equador, Paraguai, Perú, Colòmbia

Entitats finançadores

Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya.

Direcció General de la Memòria Democràtica, Departament d’Interior, Relacions Institucionals  i Participació, Generalitat de Catalunya.

Entitats col.laboradores

Memoria Abierta (Argentina)

Altres projectes

Organització de la documentació de l’exili català: l’arxiu del Casal Català de Buenos Aires

Any Inici:  2014

Any Final: En curs

Aquest projecte s’emmarca en la línia de treball de tractament arxivístic i recuperació de la documentació generada per l’activitat dels casals catalans que existeixen en diversos llocs

Llegir més

Organització de la documentació de l’exili català: l’arxiu del Casal Català de Buenos Aires

Any Inici:  2014

Any Final: En curs

Aquest projecte s’emmarca en la línia de treball de tractament arxivístic i recuperació de la documentació generada per l’activitat dels casals catalans que existeixen en diversos llocs

Llegir més

Organització de la documentació de l’exili català: l’arxiu del Casal Català de Buenos Aires

Any Inici:  2014

Any Final: En curs

Aquest projecte s’emmarca en la línia de treball de tractament arxivístic i recuperació de la documentació generada per l’activitat dels casals catalans que existeixen en diversos llocs

Llegir més