Any d’inici: 2001 – Any Final: 2005

Seminari de formació en arxivística per al personal dels arxius de Banja Luka i Sarajevo

Finançats per l’Agència Catalana de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, s’organitzaren els anys 2001 en una primera fase, i el 2005, uns seminaris de formació bàsica en arxivística per a treballadors tècnics de diferents arxius de les ciutats de Sarajevo i Banja Luka.

Durant l’any 2001 es va iniciar el projecte de col.laboració amb l’Arxiu Nacional de Bòsnia-Herzegovina. Es van dur a terme diversos cursos de formació en arxivística dirigits als treballadors dels centres de l’Arxiu Nacional de Bòsnia-Herzegovina i dels arxius municipals d’aquesta República. Els cursos de formació que es van impartir tenien com a objectiu facilitar l’organització dels fons documentals dels arxius que van sobreviure a la Guerra dels Balcans per tal de garantir la conservació de la documentació i la possible consulta. Arxivers sense Fronteres també va coordinar la donació d’una microfilmadora per part de l’Arxiu Nacional d’Andorra a l’Arxiu Municipal de Sarajevo, la qual va ser traslladada a la seu d’aquest arxiu amb la col.laboració de Conductors Solidaris. Així mateix, es va dotar aquests centres d’una col.lecció de publicacions que va facilitar l’Associació d’Arxivers de Catalunya.

L’any 2005 es van fer dos cursos més de formació, un dirigit al personal de l’Arxiu Municipal de Sarajevo i l’altre al de l’Arxiu Municipal de Banja Luka. En el primer centre arxivístic l’objectiu va ser facilitar als arxivers un curs d’especialització sobre la descripció arxivística basada en les normes internacionals ISAD(G) que emanen del Consell Internacional d’Arxius i, en el segon cas, es va impartir un curs bàsic de metodologia arxivística dirigit al personal que s’iniciava en aquesta disciplina.

Països

Bòsnia-Herzegovina

Entitats finançadores

Programa Barcelona Solidària, Ajuntament de Barcelona.

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya.

Entitats col.laboradores

ArxiuNacional del Govern d’Andorra.

Associació d’Arxivers de Catalunya.

Conductors Solidaris.