V Jornades d’Arxivers sense Fronteres. Cooperar formant, formant cooperants

Museu Marítim de Barcelona, 19 i 20 de novembre de 2010

En les V Jornades d’Arxivers sense Fronteres, ens vàrem centrar en un dels temes cabdals del món de la cooperació: la formació com un instrument d’acció en els projectes internacionals.

Es varen debatre aspectes relacionats amb la interrelació entre formació i cooperació i els abordarem des de diferents perspectives. La formació es presentà com una eina de prevenció de desastres i de salvaguarda del patrimoni documental i material, com a instrument d’intervenció per contribuir al desenvolupament dels països, però també com estratègia de millora de la tasca dels cooperants que operen en els països o per als països amb què es manté la relació de cooperació.

En definitiva, durant les V Jornades es tractà la formació des de la perspectiva de la millora professional del cooperant per assolir amb eficàcia els objectius definits als projectes de cooperació i des de l’anàlisi d’aquesta eina com a element propi d’actuació.

El programa estava dirigit especialment a gestors d’organitzacions no governamentals, cooperants, formadors, professionals, estudiants i en general persones que tinguessin interès o realitzessin activitats relacionades amb el món de la cooperació internacional.