Estudi de prospecció de l’arxiu del districte d’Ilha Ibo

Estudi de prospecció de l’arxiu del districte d’Ilha Ibo

Any d’inici: 2006 – Any Final: 2006 Estudi de prospecció de l’arxiu del districte d’Ilha Ibo Arran d’una proposta dels responsables de cultura de l’oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a Maputo, el mes...